Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger

 

Izdvojene vijesti

UPISI U SUPERINTENZIVNE LJETNE PROGRAME U TIJEKU

 

PON - PET: od 7:00 do 20:00  

 

 

 

 

 

Stvaramo nove generacije uspješnih.

ALOHA Mentalna aritmetika je program mentalnog razvoja.

Ovaj program, namijenjen djeci u dobi od navršenih 4 do 13 godina, na zabavan način potiče razvoj mozga.

U ALOHA Mentalnoj aritmetici djeca uče mentalnu aritmetiku (računanje napamet) koristeći abakus ili na način da ga vizualiziraju; zbog toga mogu mentalne računske operacije izvršavati velikom brzinom.

Mentalna aritmetika razvija analitičke i kreativne sposobnosti djece i pomaže razvoju obje moždane polutke. Djeca uključena u ALOHA program napreduju u učenju, pamćenju, imaju izuzetnu sposobnost pažnje i koncentracije...

 

Na nastavi ALOHA Mentalne aritmetike kombiniramo vježbe mentalne aritmetike s edukativnim i zabavnim aktivnostima.

Na taj način djeca ostvaruju napredak ne samo u matematici, već u svim školskim predmetima.

Znanstvene studije pokazale su da program razvija sljedeće vještine kod djece:

o   pažnja i koncentracija       

o   vještina slušanja

o   kreativnost           

o   analitičke sposobnosti

o   imaginacija i vizualizacija

o   fotografsko pamćenje

o   prostorna orijentacija                    

o   vještina zapažanja

o   povećava IQ djece

o   jača njihovo samopouzdanje

 


Način rada:

o   Svaki stupanj traje 4 mjeseca, odnosno 28 sati po 60 minuta ili 14 sati po 120 minuta

o   Samostalno vježbanje: 5-10 minuta dnevno

o   UPISI dva puta godišnje: rujan i veljača

o   TRAJANJE PROGRAMA: listopad-veljača; ožujak-lipanj

o   Po uspješno završenom stupnju dobiva se certifikat i prelazi u viši stupanj

o   Učenje je zabavno i izazovno

o   Nastavu provode certificirani ALOHA treneri

 

 

Cijene:
Cijene jednog stupnja je 1.920,00 kn, plativo u 5 rata po 384 kn ili 4 rate po 480 kn, s time da se zadnja rata plaća prije završnog ispita.

Abakus – cijena 168,00 kn (ALOHA ruksak i majica gratis)
Abakus i knjige nisu uračunati u cijenu programa

Knjige za program Kids (školarci) i Tiny Tots (predškolci) – 1.stupanj
1. Knjiga A – za rad na satu
2. Knjiga B – vježbe za zadaću, prema danima
3. Knjiga Pažnja i koncentracija (koristi se dva stupnja)
4. Knjiga Test brzine i diktiranje brojeva (koristi se dva stupnja)
   Ukupna cijena knjiga za 1. stupanj: 154,00 kn
 

 

PRIJAVE I UPISI NA TEČAJ:

ŠKOLA STRANIH JEZIKA ŽIGER 
Stanka Vraza 37, 42000 Varaždin
Tel: ++385 42 330 385;
Fax: +385 42 330 385

 

 

Više o programu:

www.alohacroatia.com