Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger

SUSTAV KVALITETE 

Neprestano nastojanje škole na podizanju kvalitete svojih usluga korisnicima te postizanju izvrsnosti, urodilo je stjecanjem raznih odobrenja, priznanja i certifikata kvalitete te visokog ugleda škole ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi.

  Od prosinca 2001. godine Škola stranih jezika - Žiger je punopravni član udruge EAQUALS (European Accreditation of Quality Language Services), udruge kvalitetnih škola stranih jezika. Svake četiri godine škola se podvrgava zahtjevnoj reinspekciji kojom potvrđuje svoje članstvo u ovoj visokoj udruzi.  

 

 

Kao međunarodna strukovna udruga škola stranih jezika EAQUALS ima vrlo visoke zahtjeve kvalitete, koje je potrebno zadovoljiti. Ti se zahtjevi odnose na kvalitetne nastavne programe, jasno definirane metode rada adekvatne uzrastu i stupnju znanja polaznika, praćenje rada, praćenje, ispitivanje i ocjenjivanje znanja polaznika, visoku obrazovnu strukturu nastavnog kadra, potpunu informiranost polaznika i zaposlenika, potpunu legalnost i transparentnost poslovanja, adekvatni prostor za odvijanje obrazovnog procesa.

Škola stranih jezika - Žiger u potpunosti udovoljava svim navedenim zahtjevima, što polaznicima  jamči da će u školi dobiti kvalitetnu uslugu. 

Posljednja inspekcija kojoj se škola podrvrgla u ožujku 2014. godine, a kojom joj je produženo članstvo do 2018. godine, pokazala je izuzetno visoke standarde tj izvrsnost u radu Škole stranih jezika - Žiger u nastavi, nastavnim metodama, nastavnim materijalima, odnosu prema polaznicima, izvannastavnim aktivnostima, upravljanju školom, kvalifikacijama nastavnog kadra, razvoju nastavnika, komunikaciji s polaznicima i nastavnicima, itd, itd. 

  • Godine 2002. škola je implementirala sustav kvalitete u skladu s normom ISO 9001:2000. i stekla certifikat.
  • Škola stranih jezika - Žiger ovlašteni je centar za pripremu polaznika za Cambridge ispite.
  • Godine 2010. stekli smo status brončanog partnera British Councila, s obzirom na suradnju i na broj kandidata koje pripremamo za polaganje ESOL ispita (KET, PET, FCE, CAE, CPE)
  • Od listopada 2008. ovlašteni smo LCCI centar za pripremu kandidata i provođenje međunarodnih ispita, kako za mlađe polaznike, tako i za odrasle, a posebno poslovni jezik odraslih polaznika.  
  • Naši su nastavnici osposobljeni i ovlašteni za poduku poslovnog engleskog jezika, stekavši certifikat FTBE (Further Certificate in Teaching Business English). Direktor  LCCI centra za srednju i jugoistočnu Europu gosp. Alana Godsave svečano je uručio svjedodžbe 3. travnja 2009. nastavnicima koji: Ireni Žiger, Marku Žiger, Maji Kukolja, Snježani Bejuk i Marini Soldatek.