Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger

Ta se svjedodžba dodjeljuje polaznicima starijim od 15 godina, te spadaju u obrazovanje odraslih, čije se obrazovanje odvijalo prema programima koje je odobrilo Ministarstvo obrazovanja Republike Hrvatske. Svjedodžbe se dodjeljuju za uspješno položenu provjeru znanja pojedinog stupnja (A1, A1, B1, B2, C1, C2), u skladu sa Zajedničkim europskim okvirom za jezike.