Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger

Svaki stupanj učenja nekog stranog jezika podijeljen je u nekoliko modula. Tijelom svakog modula od 70 nastavnih sati provodi se nekoliko ispita za praćenje napredovanja polaznika, a polaganjem provjere znanja za modul, polaznik napreduje ka završnoj provjeri znanja za stupanj. Uobičajeno, iako mogu postojati neke razlike s obzirom na uzrast polaznika, pristupa se završnoj provjeri znanja koja se uobičajeno sastoji od pismenog i usmenog dijela, a provjeravaju se sve četiri vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Usmeni dio pak se sastoji od dva dijela: dijaloga ili diskusije te produkcije tj. narativnog dijela. 

Svaki ispit tj provjeru znanja potrebno je prijaviti tj. ispuniti prijavnicu, a ispitu prisustvuje i jedan nezavisni član ispitne komisije. Po uspješno položenoj provjeri znanja polaznik stječe pravo na svjedodžbu za završeni stupanj: a) svjedodžbu Škole stranih jezika - Žiger, Eaquals Certificate of Achievement i Svjedodžbe s pravom javnosti (za starije od 15 godina).