Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger

Škola stranih jezika - Žiger ima tradiciju dugu 27 godina u djelatnosti pružanja poduke stranih jezika polaznicima svih uzrasta.
Tijekom godina naša je škola stekla brojna pozitivna mišljenja o svome radu i verifikacije programa Ministarstva prosvjete i športa 1994. godine te 1996. Od siječnja 1998. škola ima status ustanove za obrazovanje, Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu.

Programi i stupnjevi učenja temeljeni su na preporučenim standardima poduke i učenja Vijeća Europe, a svjedodžbe koje se stječu polaganjem završnog ispita nose nazivlje koje je prihvaćeno u Europi (E, A1, A2, B1, B2, C1 i C2). Svaki od stupnjeva sastoji se od nekoliko modula od kojih svaki traje po 70 nastavnih sati.
1. siječnja 2002. godine škola je stekla status punopravnog člana u međunarodnoj udruzi kvalitetnih škola stranih jezika EAQUALS. Inspekcije kojima se škola dužna podvrgnuti redovito vrlo visoko ocijenjuju organiziranost škole, programe, način rada, visoku stručnost i osposobljenost nastavnog kadra, legalnost i istinitost poslovanja te opremljenost škole. Članstvo u udruzi Eaquals znači ne samo priznanje kvaliteti škole već i mogućnost pristupa najvišim dostignućima i participiranje u suvremenim tijekovima učenja stranih jezika.

Učenje jezika u našoj školi odvija se u skupinama od prosječno 8 - 12 učenika, koristeći najnovije, kvalitetne udžbenike, uglavnom stranih izdavača, uz dodatno korištenje audio-vizualnih sredstava, časopisa na stranim jezicima, materijala s interneta, CD-Romova, radom na klasičnoj literaturi i drugim izvorima znanja.

 

Škola prosječno zapošljava petnaestak profesora stranih jezika u stalnom radnom odnosu,  nekoliko vanjskih suradnika te izvorne govornike stranih jezika. Takav sastav i struktura nastavnog kadra osiguravaju visoku kvalitetu nastave, a visoka stručnost i suvremenost nastave naših nastavnika održava se neprestanim usavršavanjem u struci u zemlji i inozemstvu te na redovitim sastancima za razvoj nastavnika u našoj školi.

Pod stručnim vodstvom nastavnika polaznici škole sudjeluju u nizu projekata gdje mogu iskazati i upotrijebiti svoje znanje stranih jezika, kao što su napr. kreativno pisanje za školski časopis Dijak, koji izlazi redovito dva puta godišnje, scensko izražavanje, natjecanja u znanju jezika, susreti s izvornim govornicima, posjeti zemljama čiji se jezik uči, a napose sudjelovanjem u europskim projektima.                     

                                                                                                                         

Naši su nastavnici ujedno i autori originalnih materijala za učenje stranih jezika za odrasle, ali i za djecu. U tom kontekstu   spomenimo jedan vlastiti proizvod, Dječju jezičnu mapu, namijenjenu učenicima  od 5-14 godina starosti, u koju učenici mogu kroz višegodišnji period bilježiti ciljeve i postignuća u učenju stranih jezika, te udžbenik za učenje engleskog jezika u turizmu, nastalog u sklopu projekta Culture Treasure Hunt.


Nastavni proces odvija se u ugodnom prostoru zgrade u S. Vraza 37 te u I. Trnskog 19 u Varaždinu. Svaka učionica može primiti do 14 polaznika i opremljena je sredstvima (audio i video oprema, grafoskop, bijela ploča, pano, multimedijalna oprema) za odvijanje nastave stranog jezika na suvremeni način. Nastavu također provodimo u prostoru korisnika: tvrtke, vrtići, škole.

 

Od 1989. gradimo i podižemo kvalitetu svoje djelatnosti poduke stranim jezicima.

 

Vjerujemo u pošten i ozbiljan rad.

                

Vjerujemo da ćemo postići bolje rezultate ako u taj rad unesemo vedrine, kreativnosti, neposrednosti.

 

Vjerujemo da malim koracima možemo stići do velikog cilja.

 

Vjerujemo i znamo da jezici povezuju ljude.

  

Naši principi:

  • postupnost u učenju
  • kontinuitet u učenju
  • umijeće motiviranja
  • poštivanje osobe polaznika
  • raznolikost sadržaja


Naši se nastavnici odlikuju svojom stručnošću, entuzijazmom i odanošću poslu koji rade.

Naš je polaznik naš prioritet. Tijekom poduke nastavnik svakom polazniku posvećuje maksimalnu pažnju.

Svaki nastavnik dostupan je polaznicima ili roditeljima u jednom terminu tjedno za konzultacije, kada se mogu osobne dvojbe i pitanja u svezi s učenjem, mogućnostima nastavka učenja, ispita, izostanaka i sl. izravno uputiti nastavniku.

Nastavnici redovito prisustvuju seminarima i jezičnim konferencijama gdje svoja metodska, didaktička i jezična znanja proširuju, obogaćuju i razvijaju te kasnije prenose ostalim nastavnicima škole.