Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger

Prema iskazanom interesu škola organizira rad dramske grupe na njemačkom i na engleskom jeziku za djecu mlađeg đačkog i starijeg đačkog uzrasta. Rad u dramskoj grupi je prilika za dodatno kreativno korištenje stranog jezika, a predstava se uprizoruje jednom ili dva puta godišnje. Komadi koje grupa obrađuje i priređuje su obično djela tradicionalne literature ili pak suvremena popularna literatura, obrađena i prilagođena za dramski iskaz.