Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger

Programi učenja stranih jezika podijeljeni su u dvije grupe:

  1. za polaznike mlađe od 15 godina , te
  2. za polaznike starije od 15 godina.

I jedni drugi usklađeni su sa principima i postavkama objavljenima u dokumentu Vijeća Europe pod nazivom Zajednički europski okvir za jezike: poduka, učenje i praćenje i vrednovanje znanja.

Programi pod A. razrađuju pristup poduci, potrebne resurse i jezične deskriptore kompetencija koje djeca - polaznici stranih jezika na stupnjevima od E (predškolski), preko A1 pa sve do A2 trebaju usvojiti kako bi im mogle biti izdane svjedodžbe za pojedini stupanj.

Programi pod B. također razrađuju pristup poduci, potrebne resurse te opis izlaznih jezičnih kompetencija za svaki jezik na svakom pojedinom stupnju. Ove programe odobrilo je 2009. godine Ministarstvo obrazovanje te se od tada izdaju svjedodžbe s pravom javnosti, a od 2002. godine ovjerava ih i Eaquals na redovitim inspekcijama. 

Programi Škole stranih jezika - Žiger koncipirani su tako da sve polaznike već od početnih sati osposobljavaju za pismenu i usmenu komunikaciju u obiteljskom, školskom i poslovnom okruženju, omogućavaju ovladavanje suvremnom terminologijom iz najrazličitijih područja života i rada, te neophodnim jezičnim alatima za pravilnu komunikaciju.