Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger
Škola stranih jezika Žiger

CJENIK PROGRAMA I USLUGA

za šk. god. 2017. / 2018.

Od 01.01.2014.g. ustanova za obrazovanje nije u sustavu obveznika PDV-a.

(Oslobođenje temeljem članka 39. stavka (1) i) Zakona o PDV-u.)

Vrsta programa: 

a) Predškolski i đački (4-14),

1. Opći jezik,   70 sati, stupnjevi E do B1                                     2.500,00 Kn 

b) Obrazovanje odraslih (15+)

1. Opći strani jezik,   70 sati, stupnjevi A1 – B2                             2.500,00 Kn

2. Opći strani jezik,   70 sati, stupnjevi C1 i C2                              2.700,00 Kn

3. Pripremni programi za međunarodne ispite, 70 sati

                                  - PET                                        2.500,00 Kn

                                  - FCE, CAE, PROFICIENCY                  2.700,00 Kn

4. Specijalizirani programi, 70 sati (medicinski, pravni)        3.000,00 Kn

5. Specijalizirani programi, 70 sati (poslovni, tehnički)                           2.700,00 Kn

6. Kratki specijalizirani programi, 30 sati (2,5 mjeseca; 2x2 sata tjedno)       1.300,00 Kn

7. Govorništvo (na hrvatskom jeziku), 60 sati           2.500,00 Kn

8. Za nastavak intenzivnog programa u drugom semestru odobrava se popust       10 %

9. Dramska grupa (engleski i njemački jezik), 35 sati (1 sat tjedno)

                                  - vanjsku polaznici 1.250,00 Kn 

                                  - polaznici ŠSJŽ                    1.000,00 Kn 

10. Individualna nastava cijena na upit

Broj polaznika po skupini: minimum 8, maximum  14. U grupi s manje od 8 polaznika satnica se umanjuje za 2 sata po svakom nedostajućem polazniku. U skupinama s 5 ili manje polaznika polaznici ne ostvaruju pravo na popuste (obiteljski, na drugi ili treći strani jezik, vjernost školi).

 

Ostalo:

Ispit za modul ili potvrdu o stupnju (vanjski pristupnici):                           500,00 Kn

Ispit za svjedodžbu C1 i C2 (vanjski pristupnici):                                   1.000,00 Kn

Ispit za svjedodžbu s pravom javnosti(vanjski pristupnici):                   1.000,00 Kn

Naknadno polaganje završnog ispita (polaznici škole):                               220,00 Kn

Klasifikacijski ispit (uključeno u cijenu po zaključenju ugovora):                    100,00 Kn

Izdavanje duplikata svjedodžbi, potvrda:                                            20,00 Kn

Prijevod, stranica od 1600 znakova (engleski, njemački, talijanski, francuski):   125,00 Kn

Ovjera sudskog tumača:                                                            50,00 Kn

Prijevod, stranica od 1600 znakova (rusko pismo):                                   200,00 Kn

(za veće količine cijena na upit)

 

PLAĆANJE I POPUSTI

a)      u 10 jednakih mjesečnih obroka, do 10. u mjesecu, općom uplatnicom ili na blagajni škole,

b)      jednokratno plaćanje školarine do  30. rujna -  5% popusta,

c)      za programe koji počinju u veljači, za jednokratno plaćanje do kraja veljače -  5% popusta,

d)      drugi član obitelji kad postoji isti izvor financiranja ili drugi jezik polaznika - 10% popusta, 

         svaki slijedeći član obitelji ili treći strani jezik jednog polaznika. - 20% popusta ,

e)     polaznici vjerni školi bez prekida od 2013./2014. ili duže - 5% popusta,

f)      15% na poslovni jezik, ako polaznik već pohađa neki od programa

NB     jedan polaznik može ostvariti popuste po najviše dva kriterija, abecednim redom.